Nadzidava Trubarjeva


Projekt rekonstrukcija obstoječega objekta nadzidava ravne strehe v terasno etažo ter prenova stanovanja na Trubarjevi ulici v ljubljani

 

naročnik: privatni

 

avtorja: Jernej Prijon, u.d.i.a.

            Vid Razinger, u.d.i.a.

 

sodelavka:

           Alja Ceglar, m.i.a.

 

lokacija: Trubarjeva ulica, 1000 Ljubljana

 

leto projekta IDZ-IDP-PGD: 2016

 

skupna stanovanjska površina: 245 m2Predmet projekta je bila rekonstrukcija obstoječega poslovno stanovanjskega objekta na Trubarjevi ulici v Ljubljani in nadzidava nad delom ravne strehe.

Naročnik je želel statično sanirati celotni objekt, prenoviti stanovanje v drugem nadstropju nadzidati ravna streho. Nadzidava je vzporedna s Trubarjevo in umeščena na nad osrednjim delom objekta. V nadzidavi bo manjše stanovanje s terasama na severni in južni strani. Etažnost po izvedenem posegu bo K + P + 2 + T.

Nadzidava je oblikovno zasnovana kot zapolnitev prostora med obstoječimi dimniki in čelnima polnima stranicama. Ti dve stranici (vzhodna in zahodna fasada nadzidave) sta izvedeni iz polne modularne opeke s čimer se vizualno vklapljata v številne opečne dimnike, ki so posejani po celotni zazidavi stavbnega otoka med Trubarjevo in Petkovškovim nabrežjem. Streha nadzidka je s čelne strani ozka horizontalna linija. Vzdolžni stranici nadzidave sta v celoti zastekljeni in senčeni z lamelnimi senčili.

1
2
3
4
5
6
7
© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si