mladinski center Arrigoni


Javni natečaj za arhitekturno zasnovo

mladinskega centra Arrigoni v Izoli

Vrsta projekta:  javni natečaj, 2. nagrada

Lokacija: Izola

Naročnik: Občina izola

Razpisovalec: Občina izola in ZAPS

Avtorji: Boštjan Debelak, u.d.i.a

            Jernej Prijon, u.d.i.a.

            Vid Razinger u.d.i.a.

Velikost objekta: 2.865m2

Leto: 2005

PDF  - Ureditev kompleksa in parka na način, ko se uveljavi njegovo centralno mesto v obstoječi in predvideni ureditvi širšega območja. Objekt in park morata tvoriti celoto, ki se komunikacijsko in programsko odpira v okoliški prostor, z njim povezuje in prepleta.

 - Ureditev poti in programa na obravnavanem območju tako da se objekt in park prepletata in povežeta. Ključno se nam je zdelo iskanje načina, kako preko objekta povezati severni in južni del parka. Iskali smo rešitev, ki bo omogočala tako poglede skozi objekt, kakor tudi dejansko prehodnost objekta preko javnega prostora v notranjosti objekta.

 - Oblikovanje objekta v predpisanih gabaritih na način, ko bo objekt kljub razvejani obliki deloval kot enovita struktura postavljena v park. Iskali smo rešitev v kateri objekt ne bi izgledal kot hiša v gozdu temveč recimo kot hiša na drevesu.

1
2
3
4
5
6
© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si