Mansarda Gregorčičeva


Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela neizkoriščenega podstrešja objekta ob Gregorčičevi ulici v Ljubljani v mansardno stanovanje
 

naročnik: zasebni


avtorja: Jernej Prijon, u.d.i.a. in  Vid Razinger, u.d.i.a.

 

lokacija: Gregorčičeva ulica, Ljubljana

 

objave: Ambienti


Leto projekta/izgradnje: 2016 - 2017

 

 skupna stanovanjska površina: 89 m2Predmet projekta je bila rekonstrukcija neizkoriščenega podstrešja objekta ob Gregorčičevi ulici v Ljubljani. Del podstrešja se je preuredil v mansardno stanovanje, manjši del pa se je dodal enemu od stanovanj v 2. nadstropju objekta.

Obstoječi objekt sestavljata starejša obulična zazidava in v 19. stoletju prizidana dvoriščna lamela. Oba dela objekta imata različne etažne višine in tako je tudi podstrešna etaža višinsko deljena na dva dela. Medtem ko je bilo podstrešje dvoriščnega dela visoko in prostorno, je bilo podstrešje obuličnega dela objekta nizko in ozko. Da bi se lahko površina sploh uporabila, se je celotno ostrešje obuličnega dela v dogovoru z ZVKDS dvignilo za 80 cm. Na enokapni strehi dvoriščnega dela se je uredila frčada z manjšim balkonom. Tako ima stanovanje ključen kvaliteten zunanji bivalni prostor z odlično orientacijo in pogledi na grajski hrib.

Novo stanovanje v skupni površini 64 m2 je sicer kompaktno, a je zaradi pogledov, svetlobe in višinske razgibanosti izjemno prijetno. Bistven element notranjega ambienta predstavlja oprema prostorov, ki jo je lastnik, sicer oblikovalec lesenega pohištva, večinoma izdelal sam.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si