Naselje Vrtnarija Strazisce stanovanjski dvojcki

Naselje Vrtnarija v Stražišču pri Kranju


Gradnja enajstih stanovanjskih dvojčkov

 

Naročnik: Gradbinec GIP - Skupina Primorje

 

avtorji: mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

            Jernej Prijon, u.d.i.a.

            Vid Razinger u.d.i.a.

 

Lokacija: Stražišče pri Kranju

 

leto izgradnje: 2010

 

Skupna stanovanjska površina: 2.815m2

 

vrednost izvedbe: 3.000.000 eur

 

fotograf: Marko VidmarSoseska enajstih stanovanjskih dvojčkov leži na južnem robu Stražišča pri Kranju. Na severni in zahodni strani meji na obstoječo pozidavo, vzhodni in južni rob naselja pa predstavljata rob zazidljivosti, tako, da se naselje odpira na travnike in polja, ki obdajajo Stražišče na južni strani.
Na območju soseske bo zgrajenih 11 stanovanjskih dvojčkov z 22 stanovanjskimi enotami. Trije nizi dvojčkov so postavljeni v smeri vzhod-zahod, med katerimi sta speljani dovozni cesti. Da bi dodatno zmanjšali strnjenost pozidave, je več objektov združenih v manjše nize od dva do tri objekte.
Vsi objekti imajo tako odlično orientacijo bivalnih prostorov proti jugu, parkiranje pa je urejeno na vhodni in severni strani objektov. Vsaka stanovanjska enota ima eno pokrito in eno odprto parkirišče. Posamezni nizi so medsebojno malenkostno zamikajo, s čimer ustvarjajo občutek razgibanosti pozidave. Ob obeh internih cestah v naselju so načrtovana po štiri dodatna parkirišča za obiskovalce. Znotraj območja naselja je več skupnih zelenih površin, ki dajejo naselju občutek zračnosti, mlajšim stanovalcem pa omogočajo veliko igralnih površin.Posamezni stanovanjski dvojček je sestavljen iz dveh delov, ožje in višje enote A in širše nižje enote B.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si